top of page
  • Forfatterens bildeDu puster for fort

Hva legger du i simulering?

For noen av oss er simulering kun den årlige AHLR utsjekken eller samtrening på de obligatoriske PLIVO treningene.

Vi trur på så mye mer enn det.


Ja, simulering er ferdighetstrening og praktisk trening slik vi er vant med når vi for eksempel innfører nye retningslinjer eller prosedyrer. Vi trener på fagdager, ambulansestasjonen eller avdelingen du jobber i. De forskjellige praktiske prosedyrene er vi er gode på. Glemmer vi kanskje å sette de inn en større kontekst eller pasientbilde når vi kun utfører enkeltprosedyrer. Vi må trene i det miljøet vi jobber i, med det utstyret vi har til rådighet og virkelighetsnært.


Alt helsepersonell forstår forhåpentligvis at dersom det ikke kommer luft ned i lungene vil gassutvekslingen være minimal eller null.

Noe må gjøres, jo pasienten må ventileres.

Maske bag ventilering krever teknikk, riktig leie, klargjøring av utstyr, tilpassing av utstyr, vurdering av tidelvolum, reevaluering og et godt teamarbeid.

Det er mange momenter som spiller inn, og kanskje glemmer vi det når vi trener på enkeltprosedyrer eller simulerer kun med enkeltfokusFOTO: Tor Aage Hansen /DPFF


Simulering består ikke bare av å kjøre et senario eller en enkelt praktisk prosedyre. Ja, målet er å bedre kompetansen på de praktiske prosedyrene, bli en bedre teamarbeider men også skape refleksjoner.

I de fleste former for organisert simulering er nettopp det å skape refleksjoner nøkkelfaktoren for læring og mestring.

Maske bag ventilering er ikke bare å blåse luft i en simuleringsdukke, men også reflektere over hvorfor man gjør det, hva planen din er om det ikke fungerer og hvordan du jobber med team.


Podkastgjester

I kommende podkaster snakker jeg med flere som har erfaring med simulering.

Sim Oslo som er lokalisert på søsterhjemmet på Ullevål, her kommer avdelinger og institusjoner som i all hovedsak er i OUS systemet. De har også gjester fra andre helseforetak i helse sør øst.

Fra innspillingen av podkastepisode #56. Fra høyre Hilde Silkoset, Carl Wilhem Haakenstad og Ole Kristian Andreassen

I denne podkasten snakker jeg med spesialsykepleier Hilde Silkoset og anestesilege Carl Wilhem Haakenstad om hvordan de simulerer og hva som er fokusområet og nøkkelpunker for simulering.


I den aller første episoden av du puster for fort snakket jeg med Paramedic Carl Robert Christiansen. Han har vært med på oppstarten av den aller første bacheloren i prehospitalt arbeid i 2014. Jeg spør han hvordan de forbereder studentene på en krevende arbeidshverdag i ambulansetjenesten og hvordan simuleringopplegget er på OsloMet.

Hvordan er utviklingen og hva har de endret på siden oppstarten?

I disse episodene vil du få en innføring i hvordan du kan starte en simuleringskultur på din arbeidsplass.


Målet er å sette fokus på simulering og dele erfaring på tvers av foretakene.

Vi vil gjerne høre og se hvordan du simulerer for å øke kompetansen på pasientbehandling og pasientsikkerheten.

Del dine bilder med dine kollegaer når du simulerer med #jegtrorpåsimulering


Besøk gjerne Sim Oslo sin hjemmeside for mer info og artikler om simulering
427 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page