top of page
  • Forfatterens bildeDu puster for fort

Medisin for kalde hjerter

Erik Sveberg Dietrichs

Lege ved Klinisk Farmakologi, UNN og Førsteamanuensis ved IMB, UiT, Norges Arktiske Universitet

Leder av Eksperimentell og klinisk farmakologisk forskningsgruppeBehandling av aksidentelt hypoterme pasienter er komplisert. Svært kalde og / eller ustabile pasienter er ofte avhengige av å bli transportert over lange avstander. De skal behandles ved universitetssykehus med kompetanse og utstyr til å utføre optimal gjenoppvarming. Ettersom hypotermi beskytter hjernen mot hypoksisk skade, er det mulig å utføre langvarig transport av disse pasientene, selv ved ustabil hjertefunksjon og dermed dårlig oksygentransport til hjernen. Likevel er dødeligheten blant aksidentelt hypoterme pasienter mellom 30-40% og hjertesvikt, hjertestans og blødninger er blant de viktigste komplikasjonene som fører til den høye dødeligheten.


Erik Sveberg Dietrichs


Vår forskning sikter mot å finne legemidler som kan brukes prehospitalt for å støtte hjertet og forhindre alvorlige arytmier, hjertesvikt og blødninger under transport til universitetssykehus. Kunnskapen om effekt av slike legemidler ved lav temperatur er liten. Potensialet for å bedre retningslinjer for behandling og dermed også overlevelsen etter aksidentell hypotermi er stort. Før medikamenter kan implementeres i slike retningslinjer må de testes grundig i flere eksperimentelle modeller.


Grunnlaget for forskningen vår ligger i å studere kjente medikamenter i humane cellemodeller. Cellene henter vi fra ferskt blod, som vi kan tappe fra oss selv. Ved å undersøke effekten av disse medikamentene direkte på humane celler, ved forskjellige temperaturer, vil vi kartlegge deres potensial i behandlingen av aksidentelt hypoterme pasienter. Målet er å finne optimal dosering for å støtte hjerte-karsystemet og unngå komplikasjoner under oppvarming fra hypotermi.


Medikamenter som viser lovende effekter vil bli brukt videre. Ved bruk av modeller som er optimale for å studere hjertets elektrofysiologi (hvordan strømmen sprer seg i og mellom hjertemuskelcellene), vil vi undersøke effekt av aktuelle medikamenter på hjerterytmeforstyrrelser ved lave kroppstemperaturer. Disse undersøkelsene vil kunne avdekke om medikamentene øker faren for arytmier og dermed har lite terapeutisk potensial, eller om de har nøytrale eller positive effekter på elektrofysiologi under hypotermi, som bidrar til at de kan ha sin plass i pasientbehandling.


https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=479137&sub_id=616756


Hør podkasten med Hypotermiforskeren HER
Erik Sveberg Dietrichs er forfatter av boken På livets grense. https://www.humanistforlag.no/paa-livets-grense-hvordan-kroppen-takler-ekstrem-natur.5964465-325676.htmlHør også podkasten om hypotermi med Linn Therese Hagen "Live fra Tromsø"

157 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page